Spelmissbruk kan leda till ytterligare problem

Spelmissbruk kan leda till ytterligare problem

En olycka kommer sällan ensam, brukar man säga. Detta gäller i allra högsta grad spelmissbruk – en sjukdom som i många fall kan leda till ytterligare missbruk och kriminella aktiviteter.

Orsaker till spelmissbruk

En begränsad studie som presenterades på en konferens i Berlin visade att spelmissbrukares frigörelse av opioider skiljer sig från den generella populationen, men på ett helt annat sätt än hos alkoholister och substansmissbrukare. Vissa medicinska författare menar att den biomedicinska modellen för spelmissbrukare kan vara ohjälpsam då den endast fokuserar på individen. Dessa författare poängterar att sociala faktorer kan ha en betydligt större betydelse för spelmissbruk än hjärnans signalsubstanser och de menar därför att en social modell skulle vara mer användbar för att förstå problemet. Till exempel kan en uppenbar ökning av spelandet i Storbritannien bättre förstås som en konsekvens av de förändringar i lagstiftningen som trädde i kraft 2007 och gällde att casinon, casinosajter och liknande fick göra reklam på TV och radio för första gången.

Spelmissbruk kan kopplas till andra problem

Patologiskt spelande, även kallat spelberoende eller spelmissbruk, har många likheter med andra sjukdomar där impulskontrollen saknas såsom kleptomani. Enligt forskningen är sannolikheten att patologiska spelare också har andra psykiatriska problem större. Dessa kan till exempel inkludera substansmissbruk, humörs- eller orostillstånd eller personlighetsstörningar. Patologiska spelare delar också andra drag med personer som har ett substansmissbruk. De bägge sjukdomarna kan också överlappa varandra på så vis att patologiska spelare också sannolikt missbrukar alkohol och/eller droger.

I en undersökning från 1995 där 184 anonyma spelmissbrukare från Illinois deltog, fann man att 56 procent av deltagarna medgav att de hade utfört illegala handlingar för att få pengar att spela för. 58 procent av dessa medgav att de hade utfärdat checkningar som saknade täckning, medan 44 procent sa att de stulit eller förskingrat pengar från sin arbetsgivare.

Spelberoende kan leda till självmord

Spelberoende kan leda till självmord

Spelare som inte får behandling för sitt spelberoende och befinner sig i ett tillstånd av desperation kan i vissa fall överväga att begå självmord. Spelberoende associeras ofta med en ökad frekvens av självmordstankar i jämförelse med den generella populationen.

Ett spelberoende som infinner sig tidigt i livet kan leda till en ökad risk för självmord under resten av livet. Det är dock så att självmord kopplade till spelmissbruk ofta begås av äldre människor som har ett spelberoende. Även substansmissbruk och mentala sjukdomar, vilka kan vara konsekvenserna av ett långvarigt eller allvarligt spelberoende, ökar risken för självmord hos personer med ett spelmissbruk.

Detta är en av anledningarna till att det är viktigt för casinon och spelbolag att främja ansvarsfullt spelande. När spelandet går över styr, hamnar spelaren lätt i en negativ spiral som kan leda till allvarliga konsekvenser för såväl den enskilda individen som personer i dess närhet.

Studier på självmord kopplade till spel

I en australiensisk studie från 2010 fann man att 17 procent av de patienter som begått självmord av de som hade varit inlagda på akutavdelningen på ett visst sjukhus var patienter med spelmissbruk. En amerikansk rapport om spelmissbruk visade att cirka en av fem patologiska spelare försökt ta livet av sig. Man slog också fast att andelen självmord bland spelmissbrukare var högre än hos personer med andra beroenden.

David Philips, som är sociolog vid universitetet i San Diego, fann att andelen självmord var högre hos personer som bodde i eller besökte spelsamhällen såsom Las Vegas. Enligt honom har Las Vegas den högsta andelen av självmord i hela landet, både när det gäller boenden i samhället och personer som besöker den miljön. I Atlantic City, vilket är den näst största spelmarknaden efter Vegas, fann han att självmordssiffrorna för såväl besökare som boende varit onormalt höga sedan stadens casinon slagit upp sina portar.

Få hjälp med ditt spelande del 2

Få hjälp med ditt spelande del 2

Här kommer fortsättningen på hur man kan få hjälp med sitt spelande eller någon annan i ens närhet. Del 1 har tagit upp att man ska prata om sina problem på ett tidigt stadium för att kunna få den bästa hjälpen samt att man kan ta hjälp av ett självvärderingstest för att se om man själv eller någon i ens närhet är i riskzonen för att utveckla ett spelberoende. Nedan listar Mr Green de två sista stegen över hur man kan få hjälp med sitt spelande.

Steg 3: Oro över en familjemedlem eller någon annan i din närhet

Om du är orolig över till exempel en familjemedlem, en vän eller någon annan i din närhet och dennes spelbeteende kan det vara dags att lyfta detta med den som det berör. Det är inte säkert att den som det berör har insett problemet och faran, och kan behöva hjälp med att se det och få vidare hjälp. Innan man tar upp detta känsliga men ack så viktiga ämne kan det vara bra att få lite råd och tips från någon som är utbildad och har god kännedom om problemet och beroendet. Då kan du ringa till Mr Greens kundsupport som kan guida dig hur du ska gå tillväga.

Steg 4: Prata med utbildad personal som vet vad de gör

När man ska ta första steget och skaffa hjälp antingen åt sig själv eller någon annan person i ens närhet, kan det vara bra att själv vara påläst och ha lite koll på vad man behöver veta och tala om. Men att du ska kunna allt själv är det inte sagt, utan snarare kan det vara bra att få hjälp utifrån. Det kan vara personer som själv varit i samma situation, antingen som individ eller som anhörig, och det kan vara skönt och befriande att få tala med en sådan person. Det finns många stödorganisationer som kan erbjuda hjälp, råd och stöd.

Få hjälp med ditt spelande del 1

Få hjälp med ditt spelande del 1

Vi människor har inte alltid så enkelt för att be om hjälp från andra människor. Många av oss tycker det är pinsamt och skamligt, att man har ett problem som man borde klara av själv eller att man inte vill erkänna för sig själv att man är i behov av hjälp. Att be om hjälp är inte alltid en lätt sak att göra men det gör oftast en stor skillnad i slutändan. Oavsett om det är du eller någon i din närhet som spelar för mycket eller på ett ohälsosamt sätt, finns det råd och hjälp att nå. Mr Green listar flera steg som kan hjälpa dig på traven.

Steg 1: Att prata om sina problem

Att prata om sina problem på ett tidigt stadie kan hjälpa dig i rätt tid. Har man otur och det har gått för långt är det ofta betydligt svårare, men inte omöjligt. Oavsett när du känner att du vill ta hjälp, kommer du att må betydligt bättre och ju tidigare desto bättre.

För att få hjälp kan du till exempel ringa till Mr Greens support för kunder. Personalen som arbetar vid denna support, både tränas och utbildas regelbundet i både spelberoende och hur man kan förebygga spelberoende för att kunna hjälpa dig på bästa sätt. Du behöver inte heller vara orolig eller nervös för att ringa till supporten då ditt samtal är konfidentiellt.

Steg 2: Rannsaka sig själv

Att rannsaka sig själv och fundera över om man har ett problem eller inte är ett viktigt steg. I samarbete med Gamcare har Mr Green skapat en självvärdering som du kan fylla i för att se om du eller någon i din närhet är i riskzonen för att utveckla ett spelberoende. Du svarar på några enkla frågor med flera svarsalternativ för att se och lära dig mer om ditt egna eller din näras spelbeteende.