Spelmissbruk: Psykologi och behandling

Spelmissbruk: Psykologi och behandling

Spelberoende, eller spelmissbruk, är en sjukdom som mellan 0,5 till 3 procent av spelarna i Europa tros lida av. I USA, där 0,6 procent av befolkningen eller 2,3 procent av spelarna 2008 beräknades vara spelmissbrukare, kallar man ofta sjukdomen för patologiskt spelande. Vanliga tecken på spelmissbruk inkluderar att man försöker jaga förluster, ligger sömnlös över tankar kring sitt spelande, hamnar i bråk med vänner och familjemedlemmar om sitt beteende och att man känner sig deprimerad eller självmordsbenägen på grund av de förluster man har gjort. Andra vanliga tecken på sjukdomen är att man använder besparingar till att spela medan man inte betalar fakturor och att man gång på gång försöker sluta spela utan att lyckas.

Psykologiska mekanismer

Man tror att flera olika psykologiska mekanismer ligger bakom att ett spelmissbruk uppstår och sedan underhåller detta. Dels verkar belöningssystemet vara mindre känsligt hos spelberoende personer. Dessutom använder vissa personer sitt spelmissbruk som ett sätt att fly från andra problem i sina liv, vilket är en form av negativ förstärkning. DEt är också så att personlighetsdrag såsom narcissism, risksökande, sensationssökande och impulsivitet bidrar till att utveckla ett spelberoende.

Spelmissbrukare lider ofta av olika kognitiva missuppfattningar, såsom illusionen av att vara i kontroll, orealistisk optimism, för stort självförtroende samt en uppfattning om att flera slumpmässiga händelser har en tendens att balansera varandra. Spelberoende individer hamnar i en kronisk negativ spiral, vilken kan leda till att de börjar begå brottsliga handlingar för att finansiera sitt spelmissbruk.

Behandlingar för spelberoende

De flesta behandlingarna för spelmissbruk involverar rådgivning, stegbaserade program, självhjälp, gruppstöd, medicinering eller en kombination av flera av dessa metoder. Det finns dock ingen enskild behandling som anses vara mer effektiv än andra och inga läkemedel har ännu visat sig kunna bota patologiskt spelande på ett effektivt sätt. Det finns bland annat organisationer och hjälplinjer för spelberoende personer där spelmissbrukare kan få stöd och rådgivning.