Spelmissbruk kan leda till ytterligare problem

Spelmissbruk kan leda till ytterligare problem

En olycka kommer sällan ensam, brukar man säga. Detta gäller i allra högsta grad spelmissbruk – en sjukdom som i många fall kan leda till ytterligare missbruk och kriminella aktiviteter.

Orsaker till spelmissbruk

En begränsad studie som presenterades på en konferens i Berlin visade att spelmissbrukares frigörelse av opioider skiljer sig från den generella populationen, men på ett helt annat sätt än hos alkoholister och substansmissbrukare. Vissa medicinska författare menar att den biomedicinska modellen för spelmissbrukare kan vara ohjälpsam då den endast fokuserar på individen. Dessa författare poängterar att sociala faktorer kan ha en betydligt större betydelse för spelmissbruk än hjärnans signalsubstanser och de menar därför att en social modell skulle vara mer användbar för att förstå problemet. Till exempel kan en uppenbar ökning av spelandet i Storbritannien bättre förstås som en konsekvens av de förändringar i lagstiftningen som trädde i kraft 2007 och gällde att casinon, casinosajter och liknande fick göra reklam på TV och radio för första gången.

Spelmissbruk kan kopplas till andra problem

Patologiskt spelande, även kallat spelberoende eller spelmissbruk, har många likheter med andra sjukdomar där impulskontrollen saknas såsom kleptomani. Enligt forskningen är sannolikheten att patologiska spelare också har andra psykiatriska problem större. Dessa kan till exempel inkludera substansmissbruk, humörs- eller orostillstånd eller personlighetsstörningar. Patologiska spelare delar också andra drag med personer som har ett substansmissbruk. De bägge sjukdomarna kan också överlappa varandra på så vis att patologiska spelare också sannolikt missbrukar alkohol och/eller droger.

I en undersökning från 1995 där 184 anonyma spelmissbrukare från Illinois deltog, fann man att 56 procent av deltagarna medgav att de hade utfört illegala handlingar för att få pengar att spela för. 58 procent av dessa medgav att de hade utfärdat checkningar som saknade täckning, medan 44 procent sa att de stulit eller förskingrat pengar från sin arbetsgivare.