Spelberoende kan leda till självmord

Spelberoende kan leda till självmord

Spelare som inte får behandling för sitt spelberoende och befinner sig i ett tillstånd av desperation kan i vissa fall överväga att begå självmord. Spelberoende associeras ofta med en ökad frekvens av självmordstankar i jämförelse med den generella populationen.

Ett spelberoende som infinner sig tidigt i livet kan leda till en ökad risk för självmord under resten av livet. Det är dock så att självmord kopplade till spelmissbruk ofta begås av äldre människor som har ett spelberoende. Även substansmissbruk och mentala sjukdomar, vilka kan vara konsekvenserna av ett långvarigt eller allvarligt spelberoende, ökar risken för självmord hos personer med ett spelmissbruk.

Detta är en av anledningarna till att det är viktigt för casinon och spelbolag att främja ansvarsfullt spelande. När spelandet går över styr, hamnar spelaren lätt i en negativ spiral som kan leda till allvarliga konsekvenser för såväl den enskilda individen som personer i dess närhet.

Studier på självmord kopplade till spel

I en australiensisk studie från 2010 fann man att 17 procent av de patienter som begått självmord av de som hade varit inlagda på akutavdelningen på ett visst sjukhus var patienter med spelmissbruk. En amerikansk rapport om spelmissbruk visade att cirka en av fem patologiska spelare försökt ta livet av sig. Man slog också fast att andelen självmord bland spelmissbrukare var högre än hos personer med andra beroenden.

David Philips, som är sociolog vid universitetet i San Diego, fann att andelen självmord var högre hos personer som bodde i eller besökte spelsamhällen såsom Las Vegas. Enligt honom har Las Vegas den högsta andelen av självmord i hela landet, både när det gäller boenden i samhället och personer som besöker den miljön. I Atlantic City, vilket är den näst största spelmarknaden efter Vegas, fann han att självmordssiffrorna för såväl besökare som boende varit onormalt höga sedan stadens casinon slagit upp sina portar.